Month: February 2017

Conducerea SCDA Livada

Dr. ing. Sîrca Crucița – Director Ing. Bone Alexandru – Inginer șef Dr. ing. Bănățeanu Cecilia – Secretar Științific Ec. Stekli Elisabeta – Contabil Șef

OFERTA DE SEMINȚE pentru primăvara anului 2017

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Inginer agronom/Şef bază

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Consilier juridic

Top