Conducerea SCDA Livada

Dr. ing. Sîrca Crucița – Director
Ing. Bone Alexandru – Inginer șef
Dr. ing. Bănățeanu Cecilia – Secretar Științific
Ec. Stekli Elisabeta – Contabil Șef