Contact

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

CIF: RO 644346
Str. Baia Mare, nr. 7, Livada, CP 447180, jud. Satu Mare.
Tel: +40-(0)261-840001.
Fax: +40-(0)261-840001
E-mail: scdalivada@yahoo.com

Persoane de contact:

Nr. Nume Poziție
1 Dr. ing. Sîrca Crucița Director
2 Ing. Bone Alexandru Inginer șef
3 Dr. ing. Bănățeanu Cecilia Secretar Științific
4 Ec. Stekli Elisabeta Contabil Șef

Top