Istoric

Amplasată pe vechiul pământ voievodal al Maramureșului și Sătmarului, în zona de nord-vest a țării, la poarta țării Oașului, SCDA Livada, încă de la început, a avut menirea să aducă roadele ogoarelor la nivelul vredniciei oamenilor locului, având ca obiective principale: efectuarea de cercetări agrofitotehnice în vederea elaborării tehnologiilor perfecționate pentru culturile de câmp din nord-vestul țării; verificarea în sectorul de producție a tehnologiilor recomandate pentru zonă; producerea semințelor din categoriile biologice superioare la culturile de câmp și a animalelor de reproducție la taurine și porcine. în urma primelor rezultate obținute în câmpurile experimentale s-au elaborat principiile de bază ale tehnologiilor diferențiate de cultură, specifice solurilor acide, la principalele culturi agricole din zonă. Pe baza lor, în decursul primelor două decenii de activitate s-a reușit creșterea producției la grâu cu 61%. Același ritm de creștere l-au cunoscut și producțiile medii la celelalte plante de cultură. Aceste rezultate sunt efectul cercetărilor privind fertilizarea și amendarea solurilor, a alegerii celor mai adaptate cultivare, a tehnologiilor de lucrare a solului elaborate. Pe parcursul celor 50 de ani de activitate, Stațiunea Livada a contribuit la omologarea a peste 200 de soiuri de grâu, orz, triticale, soia, hibrizi de porumb și de floarea soarelui. Până în anul 1990, Stațiunea producea 2000-2400 t sămânță, această cantitate fiind redusă în prezent la 1100-1400 t, datorită reducerii suprafeței administrate, în urma reconstituirii dreptului de proprietate. Contribuții deosebite a adus Stațiunea Livada în domeniul tehnologiei de lucrare a solurilor acide, predominante în zonă, cu stratul de argilă sub 45 cm adâncime, subliniindu-se rolul deosebit al afânărilor profunde pe aceste tipuri de sol. Cu privire la fertilizarea și amendarea solurilor acide, în experiențele de lungă durată (instalate din 1962), rezultatele cercetărilor din acest domeniu au demonstrat că, după 20-25 de ani de fertilizare numai cu îngrășăminte chimice pe bază de azot, productivitatea solurilor scade, se produc dezechilibre importante între componentele chimice ale solului. S-a stabilit că, în funcție de dozele utilizate în sol, au loc acumulări de metale grele cu repercusiuni asupra sănătății recoltelor. Utilizarea îngrșămintelor organice, a resturilor vegetale, a îngrășământului verde de lupin contribuie la menținerea conținutului în materie organică a acestor soluri. Combaterea buruienilor a cuprins, pe lângă cercetările propriu-zise de utilizare a erbicidelor și studii laborioase privind îmburuienarea și influența sa asupra culturilor agricole. La Stațiunea Livada au fost întreprinse cele mai ample cercetări referitoare la efectele reziduale ale erbicidelor și la posibilitățile de a contracara efectul remanent, ceea ce a conribuit la acumularea unor date deosebit de utile pentru măsurile de prevenire și înlăturare a efectului negativ al erbicidelor, prevenind astfel poluarea mediului. Cercetările privind combatera bolilor și dăunătorilor au fost orientate spre reducerea pagubelor provocate de organismele dăunătoare, de prevenire și combatere a lor. De asemenea, cercetările în acest domeniu au precizat numărul și momentul optim de aplicare a tratamentelor, în funcție de fenofază, factorii de vegetație și nivelul de patogenitate. Pentru prima dată în țara noastră, la Stațiunea Livada a fost descoperit un nou patogen la grîâu (1992) – Periconia circinata, fiind supus studiului biologic, ecologic și patogen. în domeniul agrofitotehniei plantelor furajere, cercetările s-au concretizat prin stabilirea tehnologiei de cultură a lucernei pe solurile specifice zonei, a tehnologiei de cultură a amestecurilor simple, a tehnologiei de cultură a lupinului, inclusiv pentru îngrășământ verde. Un rol important în activitatea de cercetare la Stațiunea Livada îl are ameliorarea plantelor, respectiv la ghizdei, inul de fibră, lupinul alb dulce și trifoi roșu. Primul soi românesc de ghizdei (Livada) s-a obținut în anul 1984, precum și primul soi roâ¢nesc de lupin alb dulce (Medi), omologat în anul 1994. Realizările din domeniul ameliorării inului pentru fibră constau în omologarea a 16 soiuri, remarcându-se prin producții mari de tulpini (8000 kg/ha), conținut ridicat în fibră (23,8%) și rezistență la cădere și la atacul de Fusarium sp. Realizări deosebite s-au obținut în ameliorarea trifoiului roșu- cultură reprezentativă pentru unitate și pentru zona de nord-vest a țării. S-a reușit îmbogățirea colecției de germoplasmă, s-au omologat 7 soiuri de trifoi roșu performante, 2 tetraploide și 5 diploide. Soiurile asigură sporuri semnificative de producție față de martor, realizând 15-17 t/ha substanță uscată. Unitatea deține ponderea pe piața seminței de trifoi, realizănd frecvent 400-600 kg/ha. Prin contactul direct cu producătorii agricoli, SCDA – Livada constituie de mulți ani un centru generator de cunoătințe și de difuzare a acestora în practica agricolă, contribuind la ridicarea performanțelor agriculturii din zona de nord-vest a țării. Stațiunea Livada a îmbogățit literatura de specialitate cu peste 650 de lucrări îtiințifice publicate în țară și în străinătate.